وبسایت مازندران بام ایران wWw.Mazandbam.IR

آپلود عکس

www.mazandbam.ir آدرس سایت

استان مازندران را بر اساس خصوصیات دما و بارش و توپوگرافی منطقه می توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای کوهستانی تقسیم کرد . آب و هوای کوهستانی خود بر دو نوع معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی می باشد .

جهت دیدن فهرست روی ادامه مطلب کلیک کنید.

آب و هوای استان مازندران

توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندرانعوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران

خصوصیات آب و هوایی

توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران

ناهماریها

پوشش گیاهی استان مازندران

باد

بارش

 

موقعیت جغرافیایی ماسوله 
اقلیم ماسوله

مرفولوژی و بافت شهری ماسوله

دسترسی‌ها 
مصالح ساختمانی در ماسوله 
سازه

فضاهای شهری ماسوله

 دانلود با لینک مستقیم